Spoločnosť ORTOPROplus, spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.

Bratislava

ORTOPROplus, spol. s r.o.

Univerzitná nem. Kramáre
Limbová 5
831 01 Bratislava

ortopro@ortopro.sk
0911 264 232

Nájdete Nás:

Prevádzkový čas

PONDELOK 8:00 - 16:00
UTOROK 8:00 - 16:00
STREDA 8:00 - 16:00
ŠTVRTOK 8:00 - 16:00
PIATOK 8:00 - 16:00

ORTOPROplus, spol. s r.o.

Univerzitná nem. Cyrila a Metoda
Antolská 11
851 07 Bratislava

ortopro@ortopro.sk
0911 273 923

Nájdete Nás:

Prevádzkový čas

PONDELOK

8:00 - 16:00
UTOROK 8:00 - 16:00
STREDA 8:00 - 16:00
ŠTVRTOK 8:00 - 16:00
PIATOK 8:00 - 16:00

ORTOPROplus, spol. s r.o.

Poliklinika Mýtna
Mýtna 5
811 07 Bratislava

ortopro@ortopro.sk
02/524 936 21 - Prevádzka
0911 264 339
0911 270 527

Nájdete Nás:

Prevádzkový čas

PONDELOK

8:00 - 16:00
UTOROK 8:00 - 16:00
STREDA 8:00 - 16:00
ŠTVRTOK 8:00 - 16:00
PIATOK 8:00 - 16:00

ORTOPROplus, spol. s r.o.

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
841 04 Bratislava

ortopro@ortopro.sk
0911 264 231

Nájdete Nás:

Prevádzkový čas

PONDELOK 8:00 - 16:00
UTOROK 8:00 - 16:00 
STREDA 8:00 - 16:00
ŠTVRTOK 8:00 - 16:00
PIATOK 8:00 - 16:00  

ORTOPROplus, spol. s r.o.

Univerzitná nem. Ružinov
Ružinovská 6
821 01 Bratislava

ortopro@ortopro.sk
0911 707 979

Nájdete Nás:

Prevádzkový čas

PONDELOK 8:00 - 16:00
UTOROK 8:00 - 16:00
STREDA 8:00 - 16:00
ŠTVRTOK 8:00 - 16:00
PIATOK 8:00 - 16:00