Spoločnosť ORTOPROplus, spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.

Obuv individuálne zhotovená

Ortopedická obuv individuálna je určená pre poistenca s takým ochorením dolných končatín a ich tvarovými zmenami a funkčnými zmenami, ktoré znemožňujú používanie konfekčnej obuvi bez toho, aby došlo k zhoršovaniu ochorenia alebo postihnutia dolných končatín.

Ortopedická obuv individuálna je podporným prostriedkom na prevenciu a liečbu získaných a vrodených vád nôh. Lekára treba navštíviť už pri prvých príznakoch, ako je únava nôh, opuchy, pocit ťažkých nôh, pálenie chodidiel alebo pocit chladu. Nosením nesprávnej obuvi sa ochorenia nôh znásobujú.

Presné indikácie preskripcie ortopedickej obuvi vrátene priradenia konkrétnych diagnóz k jej kategóriám (ortopedická obuv jednoduchá, zložitá a veľmi zložitá) sú vymedzené v Liečebnom poriadku MZ SR.

Kód ŠÚKL:

I 10001 - Jednoduchá obuv, úhrada poisťovňou 2 x ročne, spoluúčasť pacienta do 18 rokov 16,60 €, nad 18 rokov 23,24 €

I 10002 - Zložitá obuv, úhrada poisťovňou 2 x ročne, spoluúčasť pacienta do 18 rokov 16,60 €, nad 18 rokov 23,24 €

I 10003 - Veľmi zložitá obuv, úhrada úhrada poisťovňou 2 x ročne, spoluúčasť pacienta do 18 rokov 16,60 €, nad 18 rokov 23,24 €

Diagnóza:
Q 72.8, Q 72.9, M 05 - M 14, M 21.4 (na predpísanie pomôcky sú potrebné minimálne 3 diagnózy)

Preskripčné obmedzenie:
OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

http://www.sukl.sk/