Spoločnosť ORTOPROplus, spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.

Obuv polotovarová

Obuv je vyrábaná na špeciálne vyvinutom kopyte, ktoré bolo konštruované na základe štatistických meraní detských nôh. Tvar kopyta splňuje zásady zdravého obúvania detí a napomáha korigovať vady nôh.

Obuv je vyrábaná sériovo v uvedených veľkostiach a je vhodná pre deti, ktoré majú obe chodidlá rovnako veľké a objemovo bežné.

Obuv sa veľmi osvedčila u detí s postihnutím DMO, kde účinne pomáha chôdzi a v kombinácii s vhodnou individuálnou ortopedickou vložkou je nevyhnutným doplnkom pri rehabilitačnom liečení takto postihnutých detí. U detí s touto diagnózou len sediacich sa danou obuvou docieľuje výrazné zlepšenie postavenia nôh v členkovom kĺbe.

Detská obuv musí mať v prstovej časti dostatočný priestor, tzv. nadmer. U uzavretej obuvi je to 1 – 1,5 cm. Pri otvorenom strihu (sandálová obuv) je to menej.

Presné indikácie preskripcie ortopedickej obuvi vrátene priradenia konkrétnych diagnóz k jej kategóriám (ortopedická obuv jednoduchá, zložitá a veľmi zložitá) sú vymedzené v Liečebnom poriadku MZ SR.

Kód ŠÚKL:

I 10000 - Jednoduchá obuv polotovarová, úhrada poisťovňou 2 x ročne, spoluúčasť pacienta do 18 rokov 16,60 €, nad 18 rokov 23,24 €

Diagnóza:
Q 72.8, Q 72.9, M 05 - M 14, M 21.4 (na predpísanie pomôcky sú potrebné minimálne 3 diagnózy)

Preskripčné obmedzenie:
OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

http://www.sukl.sk/