Spoločnosť ORTOPROplus, spol. s r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto webová lokalita používa súbory cookie na správu autentifikácie, analýzy a ďalšie funkcie. Ak chcete úplne využiť našu webovú stránku, musíte súhlasiť s tým, že môžeme umiestniť tieto typy súborov cookie do svojho zariadenia.

Profil firmy

História firmy 

ORTOPROplus spol. s r. o. vznikla v novembri roku 1995 transformáciou firmy ORTOPRO- Hanuš Hlivka, ktorá bola založená vo februári 1993 ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na výrobu individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok s celoslovenskou pôsobnosťou.

Spoločníci 

MVDr. Marián Jenčík
konateľ spoločnosti - zastupuje firmu v oblasti ekonomických a obchodných záležitostí.

Hanuš Hlivka
konateľ spoločnosti – zastupuje firmu v oblasti vývoja a výroby ortopedicko- protetických pomôcok

MUDr. Ľubica Jenčíková
lekár ortopéd – je garantom v oblasti medicínskeho poradenstva pre ortopedickú protetiku.

ORTOPROplus s.r.o. ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na Slovensku malo už v čase svojho vzniku uzatvorenú celoplošnú zmluvu s Národnou poisťovňou, ktorá zastrešovala každého pacienta na území Slovenskej republiky. Postupom času svoje zmluvné vzťahy rozšírilo o novovznikajúce zdravotné poisťovne. V súčasnosti má ORTOPROplus s.r.o. uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.


Štruktúra firmy 

Spoločnosť ORTOPROplus zamestnáva 90 pracovníkov. Každý z pracovníkov zaradený na príslušné pracovisko spĺňa požadovanú odbornú spôsobilosť v oblasti ortopedicko-protetických pomôcok a svoje vzdelanie prehlbujú účasťou na pravidelných školeniach. Snahou všetkých pracovníkov spoločnosti ORTOPROplus je poskytovať služby nielen včas a kvalitne, ale aj na požadovanej celosvetovej úrovni. Z toho dôvodu zamestnávame ľudí viacerých profesií a to: ortopedických technikov, ortopedických mechanikov, krajčírky, ekonómky, produktových manažérov.

Pri návšteve našich zariadení sa pacientovi venuje ortopedický technik podľa druhu požadovanej pomôcky. Po zaevidovaní lekárskeho poukazu do databázy pacientov a vypísaní vstupnej výrobno- záznamovej dokumentácie potrebnej k vyhotoveniu pomôcky sú pacientovi odobrané potrebné miery. Na základe týchto mier zhotoví technik danú pomôcku za pomoci ortopedického mechanika alebo krajčírky. Každá vyrobená pomôcka je vlastne individuálnym výrobkom zhotoveným presne na mieru každého klienta. Po vyhotovení zdravotníckej pomôcky si pacient pomôcku vyskúša a ak mu pomôcka vyhovuje ortopedický technik mu pomôcku odovzdá spolu s pokynmi na jej korektné používanie a nosenie. Samotnému odovzdaniu pomôcky často predchádza vyhotovenie fotodokumentácie vyrobenej zdravotníckej pomôcky, ktoré nám stanovujú zmluvy so zdravotnými poisťovaniami ako obligatórnu povinnosť úhrady zdravotníckej pomôcky na mieru.

Postavenie na trhu 

ORTOPROplus spol. s r. o. patrí medzi najväčšie ortopedicko-protetické firmy pôsobiace na Slovensku. V súčasnej dobe dosahujeme v oblasti výroby a aplikácie individuálnych ortopedických pomôcok pevné postavenie nielen vo východoslovenskom regióne, ale aj v stredoslovenskom a západoslovenskom. Našim najbližším cieľom je rozšírenie a upevnenie činnosti v danom obore v týchto regiónoch.


Mate otázky? Kľudne nás kontaktujte.

Napíšte nám

* - povinné položky